• Danh bạ các nhà bán lẻ đồ nội thất Hoa Kỳ

  3/4/2008 2:39:00 PM

  Hiệp hội các nhà bán lẻ đồ nội thất của Mỹ (Furniture Retailers of America - FRA) bao gồm nhiều công ty bán lẻ đồ nội thất trên toàn nước Mỹ, trong số đó có rất nhiều nhà bán lẻ các sản phẩm đồ gỗ trong phòng ngủ.

  Hiệp hội các nhà bán lẻ đồ nội thất của Mỹ (Furniture Retailers of America - FRA) bao gồm nhiều công ty bán lẻ đồ nội thất trên toàn nước Mỹ, trong số đó có rất nhiều nhà bán lẻ các sản phẩm đồ gỗ trong phòng ngủ. Thành viên của FRA có những công ty nổi tiếng như Rooms To Go, JCPenney's, Havertys, Crate & Barrel, The Bombay Company, City Furniture, Rhodes Furniture...

  Trang web http://www.furnitureretailers.org/about_case/members.htm cung cấp một phần danh sách các thành viên của Hiệp hội.

 • Bộ Công Thương
 • Cục Xúc Tiến Thương Mại
 • Phòng thương mại Việt Nam
 • Vietnam Value