• Nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu, bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại:

  VIETNAM TRADE OFFICE
  1730 M Street, N.W., # 501; 
  Washington D.C., 20036 
  Tel: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419 
  Fax: (202) 463-9439 
  E-mail: vinatrade@vntousa.org

  Hoặc điền thông tin vào mẫu dưới đây và nhấn nút Gửi liên hệ. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

  • * Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
 • Bộ Công Thương
 • Cục Xúc Tiến Thương Mại
 • Phòng thương mại Việt Nam
 • Vietnam Value