• Vấn đề tự khởi xướng điều tra chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) trong pháp luật Hoa Kỳ

   11/29/2018 4:06:00 PM

   Vấn đề tự khởi xướng điều tra chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) trong pháp luật Hoa Kỳ

   Hoa Kỳ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (từ năm 1906). Đến năm 1930, Đạo luật Thuế quan của Hoa Kỳ đã có các quy định tương đối chi tiết về vấn đề này. Hoa Kỳ cũng là nước có ảnh hưởng đáng kể trong việc đưa vào Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại GATT 1947 các quy định về PVTM như là công cụ “rào cản nhập khẩu” hợp pháp.

  • Tìm hiểu về Công ước tạm quản hàng hóa (Công ước Istanbul)

   11/14/2008 10:53:00 PM

   Trong quá trình thuận lợi hoá thương mại và tăng cường hiệu quả công tác quản lý Hải quan, nhiều quốc gia hiện đang tính đến khả năng trở thành bên tham gia Công ước Istanbul. Do vậy, thông tin về Công ước và những lợi ích mà Công ước mang lại cũng cần được các doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu.

  • Một số luật bảo vệ người tiêu dùng

   2/4/2008 4:00:00 AM

   Một số luật bảo vệ người tiêu dùng

   Hoa Kỳ có rất nhiều luật để bảo vệ người tiêu dùng. Những luật này được áp dụng cho gần như mọi sản phẩm sản xuất, phân phối hay bán trên thị trường này. Các công ty kinh doanh tại Hoa Kỳ cần nắm được điều này để hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với sản phẩm hay dịch vụ cung cấp và tránh các rắc rối pháp lý.

  • Một số luật hạn chế nhập khẩu khác

   2/4/2008 3:59:00 AM

   Hiện nay, quyền hạn chế nhập khẩu nông sản và hàng dệt vào Hoa Kỳ được thực hiện theo qui định của Luật Thực hiện các Hiệp định Vòng Uruguay.

  • Các quyền hạn chế nhập khẩu tự vệ

   2/4/2008 3:57:00 AM

   Các Mục từ 201 đến 204 của Luật Thương mại năm 1974, được sửa đổi tại Mục 1401 của Luật Thương mại và Cạnh tranh Omnibus năm 1988 và các Mục 301-304 của Luật về các Hiệp định vòng Đàm phán Uruguay qui định quyền và trình tự cho Tổng thống có thể tiến hành một số biện pháp, kể cả biện pháp hạn chế nhập khẩu nhằm hỗ trợ một ngành sản xuất nào đó trong nước đã và đang bị thiệt hại nghiêm trọng, hoặc bị đe dọa thiệt hại nghiêm trọng do hàng nhập khẩu với khối lượng lớn gây nên.

  • Điều tra bán phá giá và trợ giá, và áp thuế

   2/4/2008 3:55:00 AM

   Phần này sẽ giới thiệu tóm tắt qui trình và thủ tục khởi kiện và điều tra, và những việc các doanh nghiệp nước ngoài bị kiện cần phải làm cho cả trường hợp điều tra chống bán phá giá và điều tra chống trợ giá vì chúng tương tự như nhau.

  • Luật thuế chống phá giá

   2/4/2008 3:54:00 AM

   Luật thuế chống phá giá được sử dụng rộng rãi hơn luật thuế chống trợ giá. Thuế chống phá giá được áp dụng đối với hàng nhập khẩu khi nó được xác định là hàng nước ngoài được bán “phá giá” vào Hoa Kỳ, hoặc sẽ bán phá giá ở Hoa Kỳ với giá “thấp hơn giá trị thông thường”.

  • Luật thuế chống trợ giá

   2/4/2008 3:52:00 AM

   Mục đích của thuế chống trợ giá là triệt tiêu lợi thế cạnh tranh không bình đẳng của những sản phẩm nước ngoài được chính phủ nước ngoài trợ giá xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

  • Hệ thống luật pháp Hoa Kỳ liên quan tới thương mại

   2/4/2008 3:51:00 AM

   Hệ thống luật pháp Hoa Kỳ liên quan tới thương mại

   Hoa Kỳ là một nước cộng hoà liên bang gồm 50 bang. Ngoài hệ thống pháp luật liên bang, mỗi bang đều có hệ thống pháp luật riêng nhưng không được trái với Hiến pháp của liên bang. Bài viết này giới thiệu tóm tắt những nội dung cơ bản của một số luật liên bang của Hoa Kỳ về thương mại và có liên quan đến thương mại.

  • Giới thiệu biểu thuế nhập khẩu Hoa Kỳ

   2/4/2008 2:29:00 AM

   Biểu thuế nhập khẩu (hay còn gọi là biểu thuế quan) HTS hiện hành của Hoa Kỳ được ban hành trong Luật Thương mại và Cạnh tranh Omnibus năm 1988 và có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 1989.

 • Bộ Công Thương
 • Cục Xúc Tiến Thương Mại
 • Phòng thương mại Việt Nam
 • Vietnam Value