• Thủ tục thành lập công ty hoặc mở văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ

   6/30/2009 12:38:00 AM

   Việc thành lập công ty cũng như việc mở văn phòng đại diện nước ngoài tại Mỹ về cơ bản thủ tục pháp lý giống nhau, ít phân biệt, đều được quan niệm là sự xuất hiện của một công ty nước ngoài trên đất Mỹ. Sau đây là những giấy tờ, thủ tục lập và điều kiện hoạt động của công ty/ Văn phòng đại diện công ty, để đơn giản xin gọi chung là về thành lập công ty nước ngoài ở Mỹ.

  • Tập quán và văn hóa kinh doanh tại Hoa Kỳ

   8/4/2008 10:22:00 AM

   Hiểu về văn hóa nói chung và văn hóa kinh doanh nói riêng ở một nước ngoài sẽ có ích cho các doanh nghiệp trong quan hệ kinh doanh với các bạn hàng ở nước đó. Bài viết này tóm tắt và hướng dẫn một số nét cơ bản về văn hóa kinh doanh ở Hoa Kỳ với hy vọng phần nào giúp các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp mới thiết lập quan hệ kinh doanh với các bạn hàng ở Hoa Kỳ, giao tiếp và duy trì quan hệ kinh doanh có hiệu quả hơn với các bạn hàng ở nước này.

  • Cơ chế hoạch định và thực thi chính sách thương mại của Hoa Kỳ

   8/4/2008 10:13:00 AM

   Cơ chế hoạch định và thực thi chính sách thương mại của Hoa Kỳ

   Hiến pháp Hoa Kỳ qui định Quốc hội Hoa Kỳ có quyền quản lý ngoại thương và quyết định về thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, do việc tăng hoặc giảm thuế nhập khẩu, ấn định hạn ngạch nhập khẩu, hoặc đàm phán các hiệp định thương mại quốc tế rất phức tạp và ảnh hưởng đến lợi ích không những của Hoa Kỳ mà còn của các nước khác; nên nhiều trách nhiệm trong những lĩnh vực này đã đuợc Quốc hội uỷ quyền cho các cơ quan hành pháp. Trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ được Quốc hội uỷ quyền, các cơ quan hành pháp được uỷ quyền có trách nhiệm tham vấn thường xuyên và chặt chẽ với các uỷ ban có liên quan của Quốc hội và các nhóm cố vấn của khu vự tư nhân.

  • Hệ thống chính trị Hoa Kỳ

   8/4/2008 9:57:00 AM

   Hệ thống chính trị Hoa Kỳ

   Hoa Kỳ là một nước cộng hoà liên bang thực hiện chế độ chính trị tam quyền phân lập. Hiến pháp Hoa Kỳ qui định quyền lập pháp thuộc về Quốc hội, quyền hành pháp thuộc về Tổng thống và quyền tư pháp thuộc về Toà án tối cao. Mỗi bang có hệ thống hiến pháp và pháp luật riêng nhưng không được trái với Hiến pháp của Liên bang.

  • Một số nét khái quát về Hoa Kỳ

   7/4/2008 10:42:00 PM

   Giới thiệu và cung cấp những thông tin cơ bản về đất nước Hoa Kỳ như vị trí địa lý, diện tích, tài nguyên, dân số, sắc tộc, lực lượng lao động...

 • Bộ Công Thương
 • Cục Xúc Tiến Thương Mại
 • Phòng thương mại Việt Nam
 • Vietnam Value