• Tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

  8/6/2008 12:48:00 AM

  Nhằm tạo động lực mới và bước đột phá trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), ngày 6/6, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, Ban, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định công tác đối với NVNONN là trách nhiệm của chính mình.

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Ban, ngành và địa phương cần tăng cường bảo vệ các quyền lợi chính đáng của NVNONN phù hợp luật pháp, công ước và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, ổn định cuộc sống; tích cực đáp ứng các nhu cầu về thông tin, dạy và học tiếng Việt cũng như về văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng.

  Ngoài ra, cần đáp ứng những quyền lợi thiết thân của NVNONN; có hình thức khen thưởng kịp thời đối với kiều bào có thành tích đóng góp cho đất nước và chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với những cán bộ cốt cán, người có công với nước. Đặc biệt, phát huy tiềm năng tri thức và kinh tế của NVNONN đóng góp vào sự phát triển đất nước.

  Theo đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quan hệ với chính quyền các nước có đông NVNONN nhằm tạo điều kiện cho kiều bào hội nhập vào xã hội sở tại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của kiều bào.

  Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao bổ sung kinh phí dành cho công tác vận động kiều bào, cũng như Quỹ hỗ trợ và vận động cộng đồng.

  Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, Ban, ngành và địa phương, trước 30/9/2008, tiến hành rà soát, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định mới đáp ứng nguyện vọng chính đáng của kiều bào liên quan đến các vấn đề về mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam; các biện pháp nhằm phát huy tiềm năng tri thức và kinh tế của kiều bào; thành lập Hiệp hội doanh nhân kiều bào.

  (Nguồn Tin: Cổng TTDT Chính phủ)

 • Bộ Công Thương
 • Cục Xúc Tiến Thương Mại
 • Phòng thương mại Việt Nam
 • Chống bán phá giá vụ kiện tôm
 • Vietnam Value
 • Intimex HCM